خرید پوشاک ترکیهnotice

وبلاگ آهنگ اسپانیایی

آهنگ قدو بالای ... از ویگن ؛ریتم 8/6 اسپانیایی/ایرانی
 

                                    E        F                        E        F                  E 

قد و بالای تو رعنا رو بنازم  ...  نوگل باغ تمنا رو بنازم                E                                       F                                G                       Am تو که با عشوه گری از همه دل می بری  ...  منو شیدا می کنی چرا نمی رقصی                       E                               F                           G                     Am تو که با موی طلا بَرو بالای بلا  ...  فتنه بر پا می کنی چرا نمی رقصی                                    E         F                       E          F                E قد و بالای تو رعنا رو بنازم  ...  نوگل باغ تمنا رو بنازم                                        E      F                                                     E چو برقصی تو فریبا  ...  ببری از دل من تاب و توانم                                   E                                 F              G          Am چو خَرامی ز تمنا  ...  فِکنی برق هوس بر دل و جانم                                   E                            F                     G          Am   ز نگاهم تو گریزی  ...  تو پریزاده مگر خواب و خیالی E                   F                               G          Am چه شود گر نه خرامی  ...  تو که شیرینتر از امید وصالی                                    E          F                       E        F                 E قد و بالای تو رعنا رو بنازم  ...  نوگل باغ تمنا رو بنازم                                                     برگرفته از سایت گیتار من

منبع : www [dot] netmooteler [dot] blogfa [dot] com [slash] post-12 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه