خرید پوشاک ترکیهnotice

متن فارسی ترانه محسون

متن ترانه Alone با ترجمه فارسی از CELINE DION و دریافت آهنگ

CELINE DION

CELINE DION – Alone

I hear the ticking of the clock

I'm lying here the room's pitch dark

I wonder where you are tonight

No answer on the telephone

And the night goes by so very slow

Oh I hope that it won't end though alone

صدای تیک تاک ساعت رو می شنوم

دراز کشیدم و اطاقم نیمه تاریکه

در این فکرم که امشب کجایی!

به تلفنتم که جواب نمیدی!

و امشب هم خیلی کند می گذره

و امیدوارم که به تنهایی نگذره

 

Till now I always got by on my own

I never really cared until I met you

And now it chills me to the bone

How do I get you alone

How do I get you alone

You don't know how long I have wanted

to touch your lips and hold you tight,oh

تا الان تو خودم گیر افتاده بودم

به هیچ چیز اهمیت نمیدادم تا اینکه تورو دیدم

و این مغز و اسنخون منو یخ می زنه

که چطور تورو تنها دیدم

که چطور تورو تنها دیدم

نمیدونی که چقدر این همه مدت میخواستم

لبهات رو لمس کنم و محکم در آغوشت بگیرم 

 

You don't know how long I have waited
and I was going to tell you tonight

But the secret is still my own

and my love for you is still unknown
Alone

Till now I always got by on my own

I never really cared until I met you

And now it chills me to the bone

How do I get you alone

How do I get you alone

نمیدونی که چقدر این همه مدت صبر کردم

و میخواستم امشب بهت بگم 

ولی هنوز مثل راز در دلم هستن

و عشقم نسبت به تو هنوز نا شناخته است

تا الان تو خودم گیر افتاده بودم

به هیچ چیز اهمیت نمیدادم تا اینکه تورو دیدم

و این مغز و اسنخون منو یخ می زنه

که چطور تورو تنها دیدم

که چطور تورو تنها دیدم

دانلود آهنگمنبع : nice-7 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-11 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه