خرید پوشاک ترکیهnotice

شادترین آهنگ ها

ویرایش تگ آهنگ ها و قرار دادن عکس برروی آهنگ

برای تغییر دادن اطلاعات مربوط به یک فایل بایستی ازگزینه  Edit Tag استفاده کرد. (کلید میانبر F4)

آهنگ را پخش کنید.
گزینه  Edit Tag را بایستی به وسیله کلیک بر روی نام آهنگ درJetAudio  انتخاب کرد.
روش دیگر: در My Computer و برروی هارد، برروی آهنگ راست کلیک کنید و از منوی Jetaudio گزینه Edit Tag را انتخاب کنید.)


وقتی این گزینه را انتخاب کنید این صفحه باز میشود

که دارای گزینه های زیر است
Basic اطلاعات ساده آهنگ مانند نام آهنگ و خواننده
Lyric قسمت ویرایش متن آهنگ و نام شاعر اثر
Picture قرار دادن عکس بر روی آهنگ

***در قسمت Basic اطلاعات زیر وجود دارد.
Title نام آهنگ
Artist نام خواننده
Album نام آلبوم
Year سال اجرای اثر
Track شماره تراک
Comment توضیحات
Genre سبک آهنگ مثلا پاپ یا راک یا رپ
و همچنین گزینه ای به نام Part Of Compilation  که با انتخاب این گزینه نام خواننده در قسمت Browse(Auto) در مدیا سنتر نشان داده نمیشود
و گزینه ی آخر هم Write toID3v2 tag also هست که اطلاعاتی که تغییر داده اید را در تگ فایل که توسط ویندوز ارائه میشود نیز تغییر میدهد. ( البته فقط MP3)
گزینه Remove Tag  هم برای پاک کردن کامل اطلاعات است.

***در قسمت Lyric بخش های زیر قرار دارد.Lyric نام شاعر اثر / که میتوانید متن شعر آهنگ را نیز در این قسمت بنویسید.
که بااستفاده از گزینه Show Lyric Viewer میتوانید متن متن نوشته شده را ببینید.
Run Lyric Maker برای نوشتن متن آهنگ و اضافه کردن آن به آهنگ برای نمایش در هنگام پخش
( برای یادگیری آن به بخش ساختن متن آهنگ برای نمایش در هنگام پخش Lyric Maker مراجعه کنید)

***در قسمت Picture این بخش ها وجود دارد. (قراردادن عکس برای آهنگ)


Preview پیش نمایش عکس
در زیر این قسمت یک منوی کشویی وجود دارد که حاوی این موارد است

Cover(Front) کاور روی جلد آلبوم
Cover(Back) کاور پشت جلد آلبوم
Media Label کاور مربوط به کمپانی آهنگ
Artist1عکس خواننده اصلی آلبوم
Artist2 عکس خوانندگان دیگر آلبوم
Artist 3 عکس گروه موسیقی

در سمت راست میتوانید تمام این عکس ها را به صورت یکجا ببینید.

برای قراردادن عکس برای هرمورد نیز میتوانید از گزینه Browse استفااده کنید

گزینه Resize Image To Fit  برای تغییر سایز عکس ها استفاده میشود تا به سایز دلخواه شما نشان داده شوند.  ( این عکس ها در Lyric Viewer  در هنگام پخش آهنگ نشان داده میشوند)
برای اجرای lyric viewer باید آهنگ را اجرا کنید و  با کلیک برروی این شکل در هر پنجره ای )

حذف کردن عکس های موجود در آهنگ ها

گزینه Clear برای پاک کردن عکس جاری (حذف کردن عکس آهنگ) و Clear all برای پاک کردن کل عکس هاست.منبع : www [dot] jetaudio [dot] blogfa [dot] com [slash] post-13 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه