خرید پوشاک ترکیهnotice
برچسب :

سرود خوش آمدید با آهنگ تولدت مبارک

موزیک تولدت مبارک

سرود خوش آمديد (( با آهنگ تولدت مبارك ))

 

خوش آمد خوش آمد       تولد

    

              خوش آمديد عزيزان

 

 

خوش آمد خوش آمد

    

           خوش آمديد سروران (2 )

 

 

به اين جشن دوستانه

       

              به بزم كودكانه

 

 

داريم ما شما را دوست

    

             از دل و جان جانانه (2 )

 

 

ما كودكان ، ما كوچيكان

 

             ممنونيم از شما مربيان

 

 

آرزو داريم كه باشيد

      

             هميشه خوشحال و شاد

 

 

 منبع : pishdabestani [dot] blogfa [dot] com [slash] post-11 [dot] aspx


خرید پوشاک ترکیه