خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود رایگان آهنگ بگذر ز من ای مهربان عارف

دانلود اهنگ عشق تو نمی میرد از عارف کد آهنگ عشق تو نمی میرد از عارف تکست اهنگ عشق تو نمی میرد از عار

دانلد اهنگ عشق تو نمی میر از عارف

کد اهنگ عشق تو نمی می میرد از عارف

تکست آهنگ عشق تو نمی میرد از عارف

با درخواست بلا برای  بلاگ

بگذر ز من
با صدای عارف
آهنگ: شهرام زندی
شعر: شهرام وفائی

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
میخواهم عشقت در دل بمیرد
میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد
بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد

کد آهنگ عشق تو نمی میرد از عارف

دانلد آهنگ عشق تو نمی میرد از عارف

 اتاقچه کدهاي bز/bيبا ::: سفارش کد رايگان سفارش کد رايگان

دانلد آهنگ عشق تو نمی میرد از عارفمنبع : www [dot] kod19 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-507 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه