خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود ترانه رهزن دل مختاباد

وفا نکردی و کردم (شکوه)

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم    
     رمیدی و نرمیدم، بریدی و نبریدم

      اگر ز جان ملامت، شنیدم از تو شنیدم
      وگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم

      شکوه دارم شکوه دارم با دل بی غم‏گسارم
      مُردم ای مهتاب بسوزی، همچو شمعی بر مزارم

      بعد از این یا گردبادم، یا در این صحرا غبارم
      تا رسم در ره‏گذارت، یا رسی در ره‏گــذارم...

      گذشتی و نگذشتم، شکستی و نشکستم
      بریـــدی و نبریــدم، گسستی و نگسستم

      اگر که خــانه به دوشم، اگر که باده پرستم
      کجا که با تو نبودم؟! کجا که بی تو نشستم؟!

      شکوه دارم شکوه دارم با دل بی غم‏گسارم
      مُردم ای مهتاب بسوزی، همچو شمعی بر مزارم

     بعد از این یا گردبادم، یا در این صحرا غبارم    
      تا رسم در ره‏گذارت، یا رسی در ره‏گــذارم....

شعر از مهرداد اوستا

اینجا دانلود کنید با صدای عبدالحسین مختاباد

 منبع : pardistv [dot] blogfa [dot] com [slash] post-69 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه