خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود اهنگ سوته دلان

اهنگ کامل تایتانیک با ترجمه متن فارسی

 

قلب من براي تو مي تپد - My heart will go on

هر شب در روياهايم تو را مي بينم و احساس ات مي کنم - Every night in my dreams. I see you. Ifeel you

و احساس مي کنم تو هم همين احساس را داري - That is how I know you go on

دوري، فاصله و فضا بين ماست - Far across the distance and spacesbetween US

و تو اين را نشان دادي و ثابت کردي - You have come to show you goon

نزديک، دور، هر جايي که هستي- Near. Far. Wherever you are

و من باور مي کنم قلب مي تواند براي اين بتپد - I believe that the heart does goon

يک باره ديگر در را باز کن - Once more. You open the door

و دوباره در قلب من باش - And you re here in my heart

و قلب من به هيجان خواهد آمد و خوشحال خواهد شد - And my heart will go on andon

ما مي توانيم يک باره ديگر عاشق باشيم - Love can touch US one time

و اين عشق مي تواند براي هميشه باشد - And last for a lifetime

و تا زماني که نمرديم نمي گذاريم بميرد- And never let go till we regone

عشق زماني بود که من تو را دوست داشم - Love was when I loved you

دوران صداقت، و من تو را داشتم - One true time. I hold too

در زندگي من، ما هميشه خواهيم تپيد - In my life we ll always goon

نزديک، دور، هرجايي که هستي- Near. Far. Wherever you are

من باور دارم که قلب هايمان خواهد تپيد- I believe that the heart does goon

يک باره ديگر در را باز کن- Once more. You open the door

و تو در قلب من هستي- And you re here in my heart

و من از ته قلب خوشحال خواهم شد- And my heart will go on andon

تو اينجا هستي، و من هيچ ترسي ندارم- You re here. There s nothing Ifear

مي دانم قلبم براي اين خواهد تپيد- And I know that my heart will goon

ما براي هميشه باهم خواهيم بود- We ll stay forever this way

تو در قلب من در پناه خواهي بود- You are safe in my heart

و قلب من براي تو خواهد تپيد- And my heart will go on

و خواهد تپيد... - And onمنبع : ssutedelan [dot] blogfa [dot] com [slash] post-232 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه