خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود اهنگ رفتم از شهر خدا از محسن یاحقی

دانلود اهنگ ترکی ماجرای من از نامیک با دو فرمت ویدیویی و صوتی
 

بسم الله الرحمن الرحیم

متن اهنگ ترکی ماجرای من از نامیک :

 

گوش کنيد جماعت...

 تا من بگم نهايت ...

  اين عالم محبت...

   به همه داده زحمت ...

منم عذاب كشيدم ...

 چه اضطرابها ديدم ...

  هر كي خوشم اومده ...

  ازش بلا اومده ...

با چشمهای پر شده ...

  ميخام بگم چی شده ...

 تا رفت اون بی وفا به دور...

 گفتم ديگه نمي افتم تو تور...

 گفتم كه عاشق نشم ...

تنها وبی كس باشم...

گذشت خيلي زمانها...

 روزها, هفته ها, ماه ها...

 يه دخترو چشام ديد...

 حرفهام از يادم پريد ...

 دختر نبود بلا بود...

 تكه ای از طلا بود ...

گفتم ميرسه به دادم ...

 دلمو تسلی دادم ...

به دنبالش دويدم...

 تا كه جواب بگيرم ...

بند دلم پاره شد ...

دوباره بيچاره شد...

هميشه تو راه كلاساش...

 من مي رفتم  پابپاش ...

خيلي كردم التماس...

  تا آخرش با احساس ...

  گفت با صداي نازش...

 حرف هاي آدم سازش ...

نگاه نكن به سنم ...

  آينده رو ميبينم ...

  عمر كمی نكردم ...

 چه ناحقی ها كه ديدم ...

حالا به خاطر  يك نفر...

 تو ناشناس اي پسر...

 دوستت دارم بگم...

  به چه اعتبار عزيزم؟ ...

 تو فكركن كمی جانم ...

  من باقي شو ميدونم ...

  با چشمهاي خمارش ...

 چه ها گفت شصت نازش ...

گفتش همين والسلام ...

  راهش و كردش دوام ...

  خشكم زد اونحا موندم ...

 ساعتها تو خيالها بودم ...

 فكر كردم كه راست می گه ...

حرفش عاقلانه ست ديگه ...

ديگه دنبالش نرم ...

 دارم دردسر ميشم ...

 شايد يه وقت قسمتم ...

 حقيقي  محبتم ...

 يه روز  مياد سراغم ...

ميشينه در كنارم ... 

از فكرش هر شب به زور ...

 نميدونستم بخوابم چطور ...

 خيال اون نازنين ...

خوشگل روی زمين ...

 جلوي چشام هر ساعت ...

نميذاشت بخوابم راحت ...

آخرش يك روز سحر ...

 بلند شدم من پكر ...

  دوباره رفتم به پاش ...

 بگم شدم خاطر خواش ...

 تارسيدش به جايم ...

     لرزيدش دست و پايم ...

  تا به خودم بجنبم ...

  كم مونده بود بي افتم ...

اومد به پيشم خودش ...

  اينحرف و به هم گفتش ...

  شدی مثل اينكه خاطر خواه ...

  اما اينو از من نخواه ... 

نمي كشي, دست از سرم ...

 شرطمو بگم و برم ...

دوستيمون ساده باشه ...

  فقط اينجوری راهشه ...

 ميخاي؟ عزيزم , همين ...

 فكر كن بگو نازنين ...

 نميخواهي؟ الوداع ...

برو كمكت كنه خدا ... 

آخه نداشتم علاج ...

  من به محبت محتاج ...

  خيلي رفتم تو خيال ...

  راضی شدم با اين حال ...

 اين دوستی و رفاقت ...

 من و عوض كرد البت ...

گفتم به اون نازنين ...

   گفتش با آهی حزين ...

 دوستی, عشق, محبت ...

   به من نداده ذلت ...

دوست داشتن  ,دوستم داشتن ...

           عشق چيه؟ نفهميدم من ...

  بختم از شب سياه تر ...

 من از تو بيچاره تر ... 

دردت چي پرسيدم ...

 اينو جواب شنيدم ...

 ميدم قسم من ترا ...

  اگر می خواهی مرا ...

 هيچي نپرس تو از من ...

  در اين باره حرف نزن ... 

تموم كنيم اين صحبت ...

 ننداز منو به زحمت ...

 اين حرفهارو شنيدم ...

  هرچی گفت همون كردم ... 

حرفي هم دراين باره ...

   نپرسيدم دوباره ...

  هر شب به هم زديم زنگ ...

 ديدار وحرفهای قشنگ ...

لذتهاي زندگي وجوانی ...

   توی اين دنيای فانی ...

 حس ميكرديم ,مي ديديم ...

  از باغ زندگی چه گلهايي ميچيديم ...

اما, اومد يك زمان ...

  عوض شد هر چي يه آن ...

 يه وقت شب سياهي ...

 زد به دلم چه داغی ...

  ديدم , مرگ هر چي مون ...

 اومد زنگ تلفن ...

فكر كردم اون جانمه ...

 اون دلبر نازمه ...

 گوشی رو زود گرفتم ...

  يه آن به خود لرزيدم ...

 صداشو من نشنيدم ... 

         به جاش دوست شو ديدم ... 

ببينيد چی گفتش دوستش... 

          قلبم از آتيشش سوختش ...

  اونی كه دوست ميداشتيش ...

   درد زيادی داشتش ...

  تو قلبش خيلی درد داشت ...

 هيچ كمكی هم نداشت... 

دكتر براش وقت گذاشت ...

   اون تا ديروز مهلت داشت ...

  شب خوابيده تا سحر ...

   پا نشده اون دگر ...

اون تو رو خيلی دوست داشت ...

  از مرگش هم خبر داشت ...

 اجل برد اونو ديگر ...

  عاشق تو.اون دلبر ...

تموم شده حياتش ...

 اما تو نگهدار, يادش ... 

اول باور نكردم ...

    دروغ.فكر ميكردم ...

 اما آخرش, گفتش ...

  فردا بيا به دفنش ...

  اگه خواستی بيايی ...

 راست شو دربياری ...

  ساعت دو فردا ...

 هر جا می گم همونجا ...

  ميای به همين عنوان ...

    اونجا كه هست قبرستان ... 

عشقت,با كفن سفيدش ...

    ميره منزل آخرش ...

    شب تاسحر ميگفتم ...

 آخه چرا من نمردم ...

   اون مردو رفتش خدا ...

  از چشام رفتش كجا ... 

همونجا صبح سحر ...

            كه گفته بود اون دختر ...

   ايستادم با درد و غم ...

  آنچه شنيده, ديدم ... 

جماعت گريه ميكرد ...

       دلم خون ميشد ز درد ...

   مراسم دفن بود ...

    اونی كه مي رفت ,كی بود؟ ...

    همه عمر و حياتم ...

     جونم , معنوياتم ...

             رفت و منو  برد با خودش ...

                         وقتي تموم شد دفنش ...

     رفتن همه جماعت ...

  اون ازدهام  ملت ... 

                   تنها  شدم من آنوقت ...

                                     با درد و غم و محنت ...

زانو زدم رو قبرش ...

                      خون گريه كردم به هش ...

                                             وداع كردم با يارم ...

                                                               عزيز وفادارم ...

                  مرگ تو خيلي زود شد ...

                                      صبح نشده غروب شد ...

                                                               اجل اومد و بردش ...

                                          اون روزا كجا, موندش ...

هر آن به شادماني ...

                       روزهاي مهرباني ...

                                   يه وقت يار و ياور ما ...

                                                     ساكته زير خاك حالا ...

                                             عزيز من الوداع ...

                        نيست ديگه از تو صدا ...

بشه  به هر  كی عاشق...

                         بيچاره است اين عاشق...

                                          رو پيشونيش چي بودش...

                          يك كم شو,اون ديدش...

  قلبم ديگه شكسته است...

                          اين: ماجراي من است ...

 -------------------

با تشکر

نظر فراموش نشود

و من الله التوفیق
منبع : 73nour [dot] blogfa [dot] com [slash] post-162 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه