خرید پوشاک ترکیه



notice

اندی بازم دلم گرفته

آکورد آهنگ دلم گرفته حمید عسکری

ritm:4/4 basanova rock


Fm..............................Cm

بازم دلم گرفته چندروزیه که رفتی

Fm....................................Cm

می گی به خاطر من از عشقمون گذشتی

Gm...................................Cm

بمون بذار از اسمت یه شعر نو بسازم

Cm.........Bb....Ab......Bb.......Gm.......Cm

نذار به جرم دیروز امروزمو ببازم    امروزمو ببازم


Gm...................................Cm

دارم می میرم برات نذار بیفتم به پات

Gm........................Ab........Bb......Gm

مگه گناهم چی بود که سرد شده اون نگات

Gm...................................Cm

به من یه فرصت بده تا دستاتو بگیرم

Gm.............Bb.........Ab.......Gm

یا اینکه مال من شی یا پای تو بمیرم


بازم دلم گرفته چندروزیه که رفتی.........





منبع : www [dot] navidguitar [dot] blogfa [dot] com [slash] post-432 [dot] aspx



خرید پوشاک ترکیه