خرید پوشاک ترکیهnotice

ادانلود اهنگ قبر پدر

دانلود اهنگ"دل من" از داریوش
 پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمی کردی

تو ای مادر اگر شوخ چشمی ها نمیکردی

تو هم ای آتش شهوت شرر بر پا نمی کردی

کنون من هم به دنیا بی نشان بودم

پدر ان شب خیانت کرده ای شاید نمی دانی

به دنیایم هدایت کرده ای شاید نمی دانی

از این بابت جنایت کرده ای شاید نمی دانی

دل من دیگه خطا نکن با غریبه ها وفا نکن

زندگی رو باختی دل من مردم و شناختی دل من

                           دانلود آهنگمنبع : asire-mordab [dot] blogfa [dot] com [slash] post-27 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه