خرید پوشاک ترکیهnotice

آکورد دریا اولین عشق مرا بردی

آکورد آهنگ دریا از نیما چیرازی - ریتم 4/4

C............................Dm............................................G........................C...

باز هم امدی تو بر سر راهم                           ای عشق،میکنی دوباره گمراهم

...................................Dm...............................G........................C.....

دردا من جوانی رو به سر کردم                        تنها،از دیار خود سفر کردم

.............................................Dm..........................................G.........

دیریست قلب من از عاشقی سیر است            خسته از صدای زنجیر است

.......................................................................Dm..................C.......

                                                                خسته از صدای زنجیر است

.........Am..................G...............................................................Am

دریا اولین عشق مرا بردی                               دنیا دم به دم مرا تو ازردی

...C.............................G................................................................Am

دریا سرنوشتم را به یاد اور                              دنیا سرگذشتم را مکن باور

.........................Dm...................................................................C....

من غریبی قصه پردازم                                    چون غریقی غرق در رازم

..........................Dm....................................G.............................C

گم شدم در غربت دریا                                    بی نشان و بی هم اوازم

...............................Dm......................................................c....

میروم شب ها به ساحل ها                              تا بیابم خلوت دل را

.........................Dm................................................G....................C

روی موج خسته دریا                                       می نویسم اوج غم ها رامنبع : gitarhome [dot] blogfa [dot] com [slash] post-299 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه